Spina Bifida Nedir?

Bebek sırtında bir açıklıkla doğar ve sinirlerden emirlerin geçmesinde sorunlar olur. Sinirle beyin arasında bağlantı sorunları olduğunda da değişik derecelerde felçler ortaya çıkar.

İşte bu duruma Spina Bifida denir..!

Omurilik sinirlerden meydana gelmiş kapalı bir tüptür .Bu sinirler kaslarımızdaki sinirlere beyninizden gelen emirleri ileterek kasların  hareket etmesini sağlar. Bu sinirler hissetmemizi de sağlar. Spina  Bifidalı doğan bebeklerde bu tüp kapanmamış bu nedenle omuriliği örten omurga ve deriside kapanmamış demektir. Bebek sırtında bir açıklıkla doğar ve sinirlerden emirlerin geçmesinde sorunlar olur. Sinirle beyin arasında bağlantı sorunları olduğunda da değişik derecelerde felçler ortaya çıkar.

İşte bu duruma Spina Bifida denir..!

Bebeğin Spina Bifidalı olup olmadığını anlamak için 16-18. haftaları arasında bir kan testi (AFP) ve ayrıntılı ultrason incelemesi yapılması  gerekir. %80 bu testlerle teşhis konulabilmektedir..

Spina Bifidanın sebebi kesin olarak bilinmemekle beraber B gurubu vitaminlerden olan Folik Asit in rolü olabilir. Eğer annede yeterince folik asit yoksa bebeğin omurilik tüpü uygun şekilde kapanmayabilir. Başka bir sebepte kalıtımsal bazı nedenlere bağlı olabileceğidir…Bazı sara nöbetlerini önleyici ilaçların kullanımı da sebepler arasında gösterilmektedir.