Skolyoz Nedir?

Skolyoz konjenital omurga deformitelerinden en önemli ve çocuğun hayatını en çok etkileyen erken teşis konulduğunda başarılı sonuçlar alınan bir hastalıktır.

Genellikle 8-15 yaş arası sık görülen  bir omurga problemi olan skolyoz erken yaşta ortaya çıkan çocukluk dönemi deformitesidir. Her ne kadar yukarıda belirtilen yaş aralığında görülse de daha küçük yaşlarda hatta yenidoğan döneminde de görülebilmektedir. Omurga eğriliği sadece vertebralarda eğriliğe bağlı gelişmeyip içerdeki sinir yapışıklıkları , spina bifidaya  bağlı ve diğer sebeplerle olabilmektedir.

Skolyoz tedavisi öncelikle gerekli tetkikler  yapılıp,  etiyolojik sebepler ortaya konulduktan sonra tedavisi planlanmalıdır. Fizik tedavi ,rehabilitasyon , korsoleme  gibi tedavilere yanıt vermiyorsa ve altta sinirlerde yapışıklık gibi ek bir problem mevcut ise cerrahiyle tedavisi de mümkündür.

Tüm dünyada skolyozun cerrahi ile tedavisi 4-5 yaşlarından itibaren yapılabilmektedir.

Bunun sebepleri ameliyatın uzun sürmesi ,cerrahi riskler içermesi ve ameliyat sırasında kullanılan cerrahi materyaller sayılabilmektedir. Skolyoz konjenital ve edinsel nedenlere bağlı olabilmektedir. Spina Bifidaya bağlı skolyoz genellikle 5 yaş sonrası çocuğun yürüme fonksiyonları , ambulasyonu , oturma fonksiyonları ve ek patolojilerine göre tedavi planlaması yapılabilmektedir.